Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28

Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

140-lecie najstarszej szkoły ogrodniczej w Polsce
Godło Polska

Praktyki zagraniczne

Nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu pt. NOWE MIEJSCA I PRZYJAŹNIE  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - PO WER, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wniosków, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji, ale  ze względu na brak funduszy umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2020.

 

Celem projektu jest zapewnienie możliwości praktyk zagranicznych dla uczniów ZSEO, przełamanie barier międzykulturowych oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów i kadry, a także umiędzynarodowienie szkoły w Unii Europejskiej.

 

Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi 305 283,32 PLN.

Koordynatorką projektu jest Pani Katarzyna Bogusz – kierownik szkolenia praktycznego
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.

 

Do przedsiębiorstw w Niemczech wyjadą na 26 dniowe praktyki zawodowe dwie 14 osobowe grupy uczniów. Pierwsza grupa uczniów klas ponadgimnazjalnych 2 i 3 technikum hotelarstwa (8 uczniów), klasy 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych (4 uczniów) i klasy 2 technikum architektury krajobrazu (2 uczniów) wyjedzie 9 kwietnia 2021 r., aby kolejnego dnia rozpocząć praktyki, które zakończą 5 maja 2021 r

Kolejna grupa złożona z 14 uczniów klas ponadgimnazjalnych technikum architektury krajobrazu i  technikum organizacji turystyki oraz ponadpodstawowych technikum architektury krajobrazu i technikum hotelarstwa wyjedzie na 4 tygodniowe praktyki w  marcu 2022.

 

Podjęliśmy współpracę z partnerem niemiecką firmą Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbHktóra organizuje praktyki zawodowe na terenie Niemiec. Miejsca praktyk zlokalizowane są w okolicach Turyngii. Uczniowie odbędą praktyki w renomowanych hotelach, restauracjach i przedsiębiorstwach związanych z architekturą krajobrazu.

 

Praktykanci będą mieli możliwość poznać niemieckich pracodawców, zdobyć  doświadczenie zawodowe oraz doskonalić znajomość języka niemieckiego w komunikacji codziennej i branżowej. Uczniowie po odbyciu praktyk oprócz doświadczenia zawodowego, umiejętności językowych,  otrzymają certyfikaty ECVET.

 

Każdy ma zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe. Praktyka obejmuje pięciodniowy tydzień pracy, pozostałe dwa dni wolne można  wykorzystać na odpoczynek,  zwiedzanie miasta i okolic oraz na integrację z rówieśnikami z innych krajów.

Przed wyjazdem każdy uczeń będzie uczestniczyć w bezpłatnym kursie językowym, międzykulturowym i pedagogicznym, a przedstawiciele firmy SHW przeprowadzą przygotowanie mentalne uczniów, na którym omówią różnice kulturowe oraz ważne kwestie formalne związane z wyjazdem i pobytem w Niemczech.

 

Na zakończenie praktyk uczniowie otrzymają dokument Europass-Mobilność, który jest uznawane w całej Unii Europejskiej.

 

 

DOKUMENTY:

do góry