Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

im. Tadeusza Kościuszki

w Tarnowie ul. Sanguszków 28

Technikum nr 9 Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

140-lecie najstarszej szkoły ogrodniczej w Polsce
Godło Polska

Kalendarz 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Lp.

 

Temat

 

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2021 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

3

Ferie zimowe

17 stycznia - 30 stycznia 2022 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

5

Zakończenie  zajęć w klasach maturalnych:

4 TE, 4 TŻ, 4 TH, 4 TOT

 

29 kwietnia 2022 r.

6

Egzamin maturalny

 

 

 

 

 

Termin główny - 4,5,6 maj 2022 r.

Termin dodatkowy - 1-15 czerwiec 2022 r.

Termin poprawkowy - 23 sierpień 2022 r.

 

Egzamin maturalny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

 

 

 

 

Sesja1. 2022 Zima: styczeń – luty 2022 r.

Sesja2. 2021 Lato:czerwiec –lipiec2022 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

8

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

a)      w dniach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego;

b)      w dniach, w których przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w technikum

 

 

4, 5, 6 maja 2022 r. - 3 dni

 

10, 11 styczeń 2022 r. - 2 dni

 

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

15 października 2021, 2 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022, 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

10

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

11

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

12

Podział roku szkolnego na okresy dla klas maturalnych:

okres I

okres II

 

dla klas I - III:

okres  I

okres II

 

 

1 września 2021 r. - 10 grudnia 2021 r.

13 grudnia 2021 r. -  29 kwietnia 2022 r.

 

 

1 września 2021 r. - 14 stycznia 2022 r.

31 stycznia 2022 r. - 24 czerwca 2022 r.

13

Egzaminy poprawkowe

24 sierpnia - 26 sierpnia 2022 r.

14

Konferencja zatwierdzająca plany pracy

16 września 2021 r.

15

Konferencje klasyfikacyjne:

- po I okresie

·       klasy maturalne

·       klasy I - III

 

- po II okresie

·       klasy maturalne

·       klasy I - III

 

 

9 grudnia 2021 r.

13 stycznia 2022 r.

 

 

25 kwietnia 2022 r.

15 czerwca 2022 r.

16

Konferencje plenarne

- po I okresie

- po II okresie - część I

                        - część II

 

2 lutego 2022 r.

27 czerwca 2022 r.

30 sierpnia 2022 r.

17

Konferencje szkoleniowe        

- w I okresie

 

- w II okresie

 

3 listopada 2021 r.

 

22  marca 2022 r./data może ulec zmianie.

18

Zebrania z rodzicami i konsultacje

- zebranie informacyjne- nowy rok szkolny;

(kl. I – IV); Ślubowanie klas pierwszych

 

- zebranie z rodzicami klasy II - IV

- informacyjne.

 

- konsultacje (w razie potrzeb) informujące o przewidywanych wynikach nauczania po I okresie – klasy maturalne

 

- konsultacje (w razie potrzeb) informujące o wynikach nauczania w I okresie (klasy I – III)

 

- zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie - klasy maturalne

 

- zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie (klasy I – III)

 

 

- konsultacje informujące o wynikach nauczania w II okresie

 

- zebranie informujące o przewidywanych ocenach na zakończenie roku

 

 

8 września 2021 r.

 

 

13 - 15 września 2021 r.

 

 

10 listopada 2021 r.

 

 

15 - 17 listopada 2021 r.

 

 

14 grudnia 2021 r.

 

 

3 - 4 lutego 2022 r.

 

 

 

4 - 6 kwietnia 2022 r.

 

maj / czerwiec (do ustalenia przez wychowawców klas)

19

Zebrania Komisji i Zespołów Zadaniowo-Problemowych

 

wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczących, nie rzadziej niż dwa razy w półroczu.

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 wg miesięcy

  

 

 

WRZESIEŃ 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

1 września

środa

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.

8 września

środa

zebranie z rodzicami

- informacyjne- nowy rok szkolny; Ślubowanie klas I

 

3.

16 września

czwartek

konferencja zatwierdzająca plany pracy

 

4.

13-15 września

poniedziałek - środa

zebranie z rodzicami klasy II - IV

- informacyjne.

 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

14 października

czwartek

Święto Komisji Edukacji Narodowej

*organizacja pracy - do ustalenia

 

2. 15 października piątek dzień po uroczystościach Święta Komisji Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

LISTOPAD 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

2 listopada

wtorek

dzień po uroczystościach  Wszystkich Świętych

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.  3 listopada środa konferencja szkoleniowa  

3.

10 listopada

środa

konsultacje w razie potrzeb informujące o przewidywanych wynikach nauczania po I okresie – klasy maturalne

 

 

4.

15 - 17 listopada

poniedziałek-

środa

konsultacje w razie potrzeb informujące o wynikach nauczania w I okresie (klasy I – III)

 

 

GRUDZIEŃ 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

9 grudnia

czwartek

konferencja klasyfikacyjna

- po I okresie - klasy maturalne

 

2.

10 grudnia

 

piątek

zakończenie I okresu dla klas maturalnych

 

3.

13 grudnia

poniedziałek

rozpoczęcie II okresu dla klas maturalnych

 

4.

14 grudnia

wtorek

zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie - klasy maturalne

 

5.

23 grudnia –

31 grudnia

 czwartek-piątek

zimowa przerwa świąteczna

 

 

STYCZEŃ 2022

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

7 stycznia

piątek

dzień po święcie Trzech Króli

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

10-11 stycznia

poniedziałek-wtorek

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.

13 stycznia

czwartek

konferencja klasyfikacyjna po

I okresie - klasy I-III

 

4.

14 stycznia

piątek

zakończenie I okresu dla klas I-III

 

5.

17 - 30 stycznia

poniedziałek - piątek

ferie zimowe

 

6.  31 stycznia poniedziałek rozpoczęcie II okresu dla klas I-III  

 

LUTY 2022

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

2 lutego

środa

konferencja plenarna po I okresie

 

 

2.

3 - 4 lutego

czwartek- piątek

zebranie informujące o wynikach nauczania po I okresie (klasy I – III)

 

 

 

MARZEC 2022

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

22 marca

czwartek

konferencja szkoleniowa

data może ulec zmianie

 

KWIECIEŃ 2022

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

4 - 6 kwietnia

poniedziałek-środa

konsultacje informujące o wynikach nauczania w II okresie

 

2.

14-16 kwietnia

czwartek-wtorek

wiosenna pezrwa świąteczna

 

3.

25 kwietnia

poniedziałek

 

konferencja klasyfikacyjna - po I okresie - klasy maturalne

 

4.  29 kwietnia piątek zakończenie zajęć w klasach maturalnych  

 

MAJ 2022

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.  2 maja poniedziałek Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

4 maja

 

środa

egzamin maturalny

– język polski        

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.

5 maja

czwartek

egzamin maturalny - matematyka

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.

6 maja

piątek

egzamin maturalny

– język angielski    

 

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5.

* ustala wychowawca

 

zebranie z rodzicami

- informujące o przewidywanych ocenach na zakończenie roku

maj

lub czerwiec

 

CZERWIEC 2022

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

15 czerwca

 

środa

konferencja klasyfikacyjna

- po II okresie - klasy I - III

 
2. 17 czerwca piątek Oktawa święta Bożego Ciała

dzień wolny

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.

20-21 czerwca

poniedziałek-wtorek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

5.

24 czerwca

piątek

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

6.

25 czerwca

sobota

rozpoczęcie ferii letnich

 

7.

27 czerwca

poniedziałek

konferencja plenarna

- po II okresie - część I

 

 

LIPIEC 2022

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

 

 

 

WAKACJE

 

 

SIERPIEŃ 2021

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

Uwagi

1.

23 sierpnia

wtorek

egzamin maturalny poprawkowy

 

2.

24 - 26 sierpnia

środa-piątek

egzaminy poprawkowe

 

3.

30 sierpnia

wtorek

konferencja plenarna cz. II

 

 

4.

31 sierpnia

środa

zakończenie ferii letnich dla uczniów

 

 

 

 

 

 

 

do góry